Beskrivelse:
Efter uddannelsen kan deltageren opstille milepæle og mål for eventens proces og slutprodukt samt etablere konstruktive dialoger i forbindelse med formidling af data og viden.
 
Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med administrative opgaver i forbindelse med udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer, oplevelser og event.
 
Mål
Deltageren kan bidrage til det samlede arbejde med opstilling af relevante milepæle og mål for eventens processer og slutprodukt med henblik på løbende justering og endelig evaluering.Deltageren kan desuden anvende forskellige teknikker og metoder til at indsamle data og viden gennem hele eventprocessen.Endelig kan deltageren forarbejde og videreformidle de indsamlede data og foretage evaluering i forhold til opstillede mål, samt rapportere til relevante parter.
 
Varighed
2,0 dage
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.

Er du som medarbejder omfattet af en overenskomst/kompetencefond?

Hvis du som medarbejder er omfattet af en overenskomst/kompetencefond har du ret til selv at vælge en uddannelse, som styrker dine beskæftigelsesmuligheder. 
 
Du kan få tilskud fra kompetenceudviklingsfonden til hel eller delvis dækning af dit løntab samt til dine udgifter til kursusgebyr, transport mv.
 
Det er din overenskomst som afgør, om det er dig eller din virksomhed, der skal søge om tilskud fra den relevante fond.
 
Gælder kun kompetencefondene på det private område.

Læs mere om kompetencefondene her