Beskrivelse:
Efter kurset kan du på grundlæggende niveau anvende viden om daglige rutiner til salgsklar butik, butikkens placering, produktpræsentation, købmandskab, kundeservice og koncept.
 
Målgruppe
Kurset retter sig mod ufaglærte medarbejdere, der arbejder med detailhandel.
 
Mål
Deltageren kan, på grundlæggende niveau anvende viden om de daglige arbejdsopgaver i klargøringen af butikken vedrørende salg og om butikkens placering og udtryk i forhold til markedet samt indretning af butikkens salgsareal.Deltageren kan, på grundlæggende niveau anvende principper om godt købmandskab og anvende viden om den økonomiske sammenhæng i butikken i arbejdet med avance, omsætning, svind, omkostninger, kalkulation og prisfastsættelse.Deltageren kan på grundlæggende niveau præsentere et produkt, et koncept eller lignende over for en forsamling.Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende viden om salgsprocessen og egen medvirken heri samt om betydningen af kundeservice som en central del af det daglige arbejde i detailhandelen.Deltageren kan på grundlæggende niveau arbejde med innovative processer og kende til de forudsætninger der kræves for udvikling og etablering af en ny idé eller virksomhed.Deltageren kan på grundlæggende niveau, afgøre valg af afsætningskanal ud fra givne produkter og en given målgruppe og være bevidst om sammenhængen imellem den fysiske butik og digitale svindkanaler.Deltageren kan på grundlæggende niveau være bevidst om metoder til varepræsentation og salgslokalets indretning.
 
Varighed
25,0 dage
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.

Er du som medarbejder omfattet af en overenskomst/kompetencefond?

Hvis du som medarbejder er omfattet af en overenskomst/kompetencefond har du ret til selv at vælge en uddannelse, som styrker dine beskæftigelsesmuligheder. 
 
Du kan få tilskud fra kompetenceudviklingsfonden til hel eller delvis dækning af dit løntab samt til dine udgifter til kursusgebyr, transport mv.
 
Det er din overenskomst som afgør, om det er dig eller din virksomhed, der skal søge om tilskud fra den relevante fond.
 
Gælder kun kompetencefondene på det private område.

Læs mere om kompetencefondene her