Beskrivelse:
Efter kurset kan du selvstændigt analysere og udføre daglige opgaver i arbejdet med budget og regnskab indenfor området offentlig økonomi.
 
Målgruppe:
Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med offentlig administration og økonomi.
 
Mål:
Deltageren kan anvende viden om rammerne for budget- og regnskabsarbejdet og er i stand til selvstændigt at analysere og udføre daglige opgaver i arbejdet med budget og regnskab.Deltageren kan anvende viden om og praktisk forståelse af arbejdet med budget og regnskab og kan udvikle egen praksis i forbindelse med løsning af institutionens/afdelingens budget- og regnskabsopgaver.Deltageren kan anvende viden om det offentliges rolle i samfundsøkonomien og forstår, hvordan samfundsøkonomien og staten påvirker kommunens/regionens økonomi og opgaveløsning, herunder også en forståelse af sammenhængen mellem de daglige økonomiopgaver og kommunens/regionens økonomistyring. Deltageren kan anvende en teoretisk forståelse for baggrunden for decentralisering.Deltageren kan anvende økonomistyringsværktøjer i praksis.Deltageren kan finde relevante love og arbejde metodisk og systematisk med dem, og anvende dem på konkrete problemstillinger.Deltageren kan formidle viden om og forståelse af relevante problemstillinger og handlemuligheder til kolleger og brugere.Deltageren kan deltage i samarbejdet om udarbejdelse af budget og regnskab i institutionen/på afdelingen.
 
Varighed:
15,0 dage
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.

Er du som medarbejder omfattet af en overenskomst/kompetencefond?

Hvis du som medarbejder er omfattet af en overenskomst/kompetencefond har du ret til selv at vælge en uddannelse, som styrker dine beskæftigelsesmuligheder. 
 
Du kan få tilskud fra kompetenceudviklingsfonden til hel eller delvis dækning af dit løntab samt til dine udgifter til kursusgebyr, transport mv.
 
Det er din overenskomst som afgør, om det er dig eller din virksomhed, der skal søge om tilskud fra den relevante fond.
 
Gælder kun kompetencefondene på det private område.

Læs mere om kompetencefondene her