Beskrivelse:
Efter kurset kan du selvstændigt planlægge og udføre opgaver indenfor området offentlig økonomi, herunder finansiering, styring, analyse og opfølgning.
 
Målgruppe:
Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med offentlig administration og økonomi.
 
Mål:
Deltageren kan anvende viden om den samlede offentlige sektors økonomi og rolle, og kan beskrive og analysere finansieringen af den offentlige sektor.Deltageren kan forstå baggrunden og principperne for de økonomiske aftaler mellem staten og kommunerne.Deltageren kan anvende overordnet viden om finanslovens/budgettets rolle for den offentlige sektors indtægter og udgifter.Deltageren kan anvende overordnet viden om principper og styringsmetoder i forbindelse med økonomi- og ressourcestyring i den offentlige sektor.Deltageren kan anvende overordnet viden om nøgletal og principperne for deres brug ved sammenligninger og benchmarking, og kan vurdere og formidle økonomiske problemstillinger og talmateriale.Deltageren kan anvende økonomisk statistik og økonomiske nøgletal på en metodisk korrekt måde.Deltageren kan anvende professionsrelevante værktøjer til økonomistyring og økonomisk analyse.Deltageren kan bidrage målrettet til rapportering og budgetopfølgning i forbindelse med den praksisnære økonomistyring.Deltageren kan foretage praksisrelevante økonomiske analyser og sammenligninger.
 
Varighed:
15,0 dage
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.

Er du som medarbejder omfattet af en overenskomst/kompetencefond?

Hvis du som medarbejder er omfattet af en overenskomst/kompetencefond har du ret til selv at vælge en uddannelse, som styrker dine beskæftigelsesmuligheder. 
 
Du kan få tilskud fra kompetenceudviklingsfonden til hel eller delvis dækning af dit løntab samt til dine udgifter til kursusgebyr, transport mv.
 
Det er din overenskomst som afgør, om det er dig eller din virksomhed, der skal søge om tilskud fra den relevante fond.
 
Gælder kun kompetencefondene på det private område.

Læs mere om kompetencefondene her