Beskrivelse:
Efter kurset kan du læse og forstå rapporterne samt håndtere og redigere layout og selektionskriterier. Derudover kan du gemme, udskrive og sende rapporterne. Du har også fået en indsigt i sammenhængen mellem rapporterne og de registrerede data, og kan lave regnskabsmæssig analyse af dem.
 
Målgruppe:
Kurset retter sig mod ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med eller ønsker at arbejde med administrative opgaver med ERP.
 
Mål:
Deltageren kan udarbejde standard- og individuelle rapporter i et ERP system - for eksempel Navision, SAP eller lignende. Det gælder rapporter inden for bl.a. indkøb, salg, lager og produktion.Deltageren kan i sit arbejde med rapporterne:-Læse og forstå dem-Håndtere og redigere layout og selektionskriterier-Gemme, udskrive og sende demDeltageren kan desuden lave en regnskabsmæssig analyse på baggrund af sin indsigt i, hvordan rapporterne og de registrerede data hænger sammen.
 
Varighed:
1,0 dag
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.

Er du som medarbejder omfattet af en overenskomst/kompetencefond?

Hvis du som medarbejder er omfattet af en overenskomst/kompetencefond har du ret til selv at vælge en uddannelse, som styrker dine beskæftigelsesmuligheder. 
 
Du kan få tilskud fra kompetenceudviklingsfonden til hel eller delvis dækning af dit løntab samt til dine udgifter til kursusgebyr, transport mv.
 
Det er din overenskomst som afgør, om det er dig eller din virksomhed, der skal søge om tilskud fra den relevante fond.
 
Gælder kun kompetencefondene på det private område.

Læs mere om kompetencefondene her