Beskrivelse:
Efter kurset kan du ved hjælp af et professionelt layoutprogram opsætte store dokumenter og bruge programmets avancerede funktioner i forhold til ombrydning og formatering af tekst.
 
Målgruppe
Kurset retter sig imod medarbejdere der har brug for kompetencer inden for professionel grafisk kommunikation.
 
Mål
Deltageren kan ved hjælp af et professionelt layoutprogram opsætte store dokumenter og bruge programmets avancerede funktioner i forhold til ombrydning og formatering af tekst.I jobfunktionen indgår:Brug af dokumentskabelonerAutomatisk ombrydning af større mængder tekstAutomatisk generering af ensartede sider, indholdsfortegnelser, stikordsregistre og lignedeOprettelse af avancerede søgningerAutomatisk indflettelse af data i et dokument Installering af og brug af scripts
 
Varighed
2,0 dage
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.

Er du som medarbejder omfattet af en overenskomst/kompetencefond?

Hvis du som medarbejder er omfattet af en overenskomst/kompetencefond har du ret til selv at vælge en uddannelse, som styrker dine beskæftigelsesmuligheder. 
 
Du kan få tilskud fra kompetenceudviklingsfonden til hel eller delvis dækning af dit løntab samt til dine udgifter til kursusgebyr, transport mv.
 
Det er din overenskomst som afgør, om det er dig eller din virksomhed, der skal søge om tilskud fra den relevante fond.
 
Gælder kun kompetencefondene på det private område.

Læs mere om kompetencefondene her