Beskrivelse:
Efter kurset kan du tilføje eller opdatere information på virksomhedens internet, intranet eller ekstranet. Du får kendskab til de relevante tekniske internet standarder, der bliver brugt i forbindelse med digitale kommunikationsløsninger.
 
Målgruppe
Kurset retter sig imod medarbejdere der har brug for kompetencer inden for multimediedesign og digitale kommunikations produkter.
 
Mål
Deltageren kan oprette hyperlinks for at kunne tilføje eller opdatere information på virksomhedens internet, intranet eller ekstranet. Deltageren har kendskab til og kan anvende relevante tekniske internet standarder, som HTTP, HTTPS, HTML, IP-adresser samt URL i forbindelse med digitale kommunikationsløsninger på internettet.
 
Varighed
1,0 dag
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.

Er du som medarbejder omfattet af en overenskomst/kompetencefond?

Hvis du som medarbejder er omfattet af en overenskomst/kompetencefond har du ret til selv at vælge en uddannelse, som styrker dine beskæftigelsesmuligheder. 
 
Du kan få tilskud fra kompetenceudviklingsfonden til hel eller delvis dækning af dit løntab samt til dine udgifter til kursusgebyr, transport mv.
 
Det er din overenskomst som afgør, om det er dig eller din virksomhed, der skal søge om tilskud fra den relevante fond.
 
Gælder kun kompetencefondene på det private område.

Læs mere om kompetencefondene her