Beskrivelse:
Efter kurset kan du udvikle kvaliteten af dine egne og tværgående administrative arbejdsgange. Du kan beskrive og forbedre arbejdsgangene, så du får mere tid og samtidig sikrer kvaliteten af dit arbejde.
 
Målgruppe:
Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte administrative medarbejdere der arbejder med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.
 
Mål:
Deltageren kan i arbejdet med udvikling af kvaliteten af egne og tværgående administrative arbejdsgange:- Udmønte krav om effektivisering og standardisering fra kunder, leverandører og internt i virksomheden - Beskrive og vurdere egne arbejdsgange for at bruge tiden bedre og prioritere hensigtsmæssigt- Sikre kvaliteten af egne og tværgående administrative arbejdsgange i tråd med virksomhedens behovUdarbejde forløb for udvikling af kvaliteten af en række rutinemæssige administrative opgaver i virksomheden fx referatskrivning, arkivering, sagsstyring og koordinering af opgaver.
 
Varighed:
2,0 dage
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.

Er du som medarbejder omfattet af en overenskomst/kompetencefond?

Hvis du som medarbejder er omfattet af en overenskomst/kompetencefond har du ret til selv at vælge en uddannelse, som styrker dine beskæftigelsesmuligheder. 
 
Du kan få tilskud fra kompetenceudviklingsfonden til hel eller delvis dækning af dit løntab samt til dine udgifter til kursusgebyr, transport mv.
 
Det er din overenskomst som afgør, om det er dig eller din virksomhed, der skal søge om tilskud fra den relevante fond.
 
Gælder kun kompetencefondene på det private område.

Læs mere om kompetencefondene her