Beskrivelse:
Efter kurset kan deltageren bidrage med procedurer for gennemførelse, opfølgning og registrering, bidrage til opfølgning, holde kontakt med tillidsmandssystemet og samarbejdsudvalget og bidrage til justering af personalepolitikken.
 
Målgruppe:
Administrative medarbejdere der arbejder med HR-relaterede opgaver, herunder opgaveløsninger i funktionsområdet fra personaleadministrative opgaver til strategiske personaleudviklingsopgaver. Medarbejderen er i HR funktionen beskæftiget med medarbejderudvikling.
 
Mål:
I forbindelse med virksomhedens Gruppeudviklingssamtaler (GRUS) kan deltageren bistå ledere og kollegaer med at planlægge GRUS-samtaler herunder etablere procedurer for gennemførelse, opfølgning og registrering.Deltageren kan foretage registrering af samtalernes indhold og være med til at sikre, at der bliver fulgt op GRUS-samtalerne.Deltageren kan desuden etablere kontakt til relevante parter så som samarbejdsudvalg og tillidsmandsorganisationen, samt bidrage til justering af personalepolitikken.
 
Varighed:
1,0 dag
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.

Er du som medarbejder omfattet af en overenskomst/kompetencefond?

Hvis du som medarbejder er omfattet af en overenskomst/kompetencefond har du ret til selv at vælge en uddannelse, som styrker dine beskæftigelsesmuligheder. 
 
Du kan få tilskud fra kompetenceudviklingsfonden til hel eller delvis dækning af dit løntab samt til dine udgifter til kursusgebyr, transport mv.
 
Det er din overenskomst som afgør, om det er dig eller din virksomhed, der skal søge om tilskud fra den relevante fond.
 
Gælder kun kompetencefondene på det private område.

Læs mere om kompetencefondene her