Beskrivelse:
Deltageren kan efter kurset administrere individuelle personalegoder til virksomhedens medarbejdere som PC-, Internet-, avis-, telefon- og sundhedsordninger mv. Deltageren kan administrere og skabe overblik over relevante oplysninger til beregning af personalegoder for den enkelte medarbejder samt udlede evt. skattemæssige konsekvenser.
 
Målgruppe:
Administrative medarbejdere, der arbejder med HR-relaterede opgaver, herunder opgaveløsninger i funktionsområdet fra personaleadministrative opgaver til strategiske personaleudviklingsopgaver. Medarbejderen er i HR-funktionen beskæftiget med lønadministration, belønningssystemer og personalegoder.
 
Mål:
Deltageren kan bl.a. i relation til SKAT mv. og med indsigt i funktionærloven og relevante overenskomster administrere individuelle personalegoder som PC-, Internet-, avis-, telefon- og sundhedsordninger mv. samt udlede de skattemæssige konsekvenser heraf. Deltageren kan skabe overblik over de relevante ordninger, så medarbejderen kender sine valgmuligheder og de tilknyttede betingelser i overensstemmelse med virksomhedens retningslinier.
 
Varighed:
1,0 dag
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.

Er du som medarbejder omfattet af en overenskomst/kompetencefond?

Hvis du som medarbejder er omfattet af en overenskomst/kompetencefond har du ret til selv at vælge en uddannelse, som styrker dine beskæftigelsesmuligheder. 
 
Du kan få tilskud fra kompetenceudviklingsfonden til hel eller delvis dækning af dit løntab samt til dine udgifter til kursusgebyr, transport mv.
 
Det er din overenskomst som afgør, om det er dig eller din virksomhed, der skal søge om tilskud fra den relevante fond.
 
Gælder kun kompetencefondene på det private område.

Læs mere om kompetencefondene her