Beskrivelse:
Efter uddannelsen kan deltageren arbejde med kvalitetsforbedringer for såvel kerneydelser som periferiydelser i relation til borgere/brugere og i det interne samarbejde. Deltageren kan arbejde med input til kvalitetsforbedringer inden for eget job.
 
Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til kontoruddannede medarbejdere eller medarbejdere med lignende kvalifikationer, som arbejder med administrative opgaver i den offentlige forvaltning såvel centralt som decentralt.
 
Mål
Deltageren kan, ud fra fastlagte servicekoncepter og rutiner for kvalitetssikring, arbejde med kvalitetsforbedringer for såvel kerneydelser som periferiydelser både i relation til borgere/brugere og i det interne samarbejde.Deltageren kan, ud fra bruger- og tilfredshedsundersøgelser, vurdere brugernes forventninger og krav til ydelsens kvalitet og sammenholde dem med de muligheder for kvalitetsforbedringer, som følger af politisk fastsatte mål og rammer.Deltageren kan arbejde med input til kvalitetsforbedringer inden for eget jobområde.
 
Varighed
2,0 dage
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.

Er du som medarbejder omfattet af en overenskomst/kompetencefond?

Hvis du som medarbejder er omfattet af en overenskomst/kompetencefond har du ret til selv at vælge en uddannelse, som styrker dine beskæftigelsesmuligheder. 
 
Du kan få tilskud fra kompetenceudviklingsfonden til hel eller delvis dækning af dit løntab samt til dine udgifter til kursusgebyr, transport mv.
 
Det er din overenskomst som afgør, om det er dig eller din virksomhed, der skal søge om tilskud fra den relevante fond.
 
Gælder kun kompetencefondene på det private område.

Læs mere om kompetencefondene her