Beskrivelse:
Efter uddannelsen kan deltageren medvirke til udbygning af forsyningskæden ved handel over landegrænsen med fokus på informations- og styresystemer, samt den dertilhørende dokumentation.
 
Målgruppe:
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder internationalt med indkøbs- og logistikopgaver.
 
Mål:
Deltageren kan, ud fra viden om problemstillingerne ved forskellige former for samarbejde med parter på tværs af landegrænser, medvirke ved logistikopgaver, som involverer en eller flere udenlandske parter. Endvidere kan deltageren vurdere, hvilke informations- og systemmæssige ændringer der evt. skal til ved samarbejdet med en udenlandsk part i forhold til en indenlandsk part. Endeligt kan deltageren sikre, at den nødvendige dokumentation, fx i forhold til transport, og told, er på plads i forhold til logistikopgaver.
 
Varighed:
2,0 dage
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.

Er du som medarbejder omfattet af en overenskomst/kompetencefond?

Hvis du som medarbejder er omfattet af en overenskomst/kompetencefond har du ret til selv at vælge en uddannelse, som styrker dine beskæftigelsesmuligheder. 
 
Du kan få tilskud fra kompetenceudviklingsfonden til hel eller delvis dækning af dit løntab samt til dine udgifter til kursusgebyr, transport mv.
 
Det er din overenskomst som afgør, om det er dig eller din virksomhed, der skal søge om tilskud fra den relevante fond.
 
Gælder kun kompetencefondene på det private område.

Læs mere om kompetencefondene her