Beskrivelse:
Efter kurset kan du udarbejde rekvisitioner, indkøbsordrer, varemodtage og efterbehandle og returnere omkostningsvarer og serviceydelser, samt forstå indkøbsprocessen i det valgte ERP-system.
 
Målgruppe:
Kurset retter sig mod ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med eller ønsker at arbejde med administrative opgaver med ERP.
 
Mål:
Deltageren kan skabe et overblik i indkøbsprocesserne i et ERP system, som for eksempel Navision eller SAP. Deltageren kan udarbejde- rekvisitioner- indkøbsordrer- varemodtage- efterbehandle- returnereDeltageren kan håndtere- Materiale-stamdata- Beholdninger- Priser- Leverandør stamdataDeltageren opnår forståelse for forpligtelser og faktiske omkostninger og kan håndtere differencebe-handling af fakturaer samt anvende rapporteringsmulighederne i systemet.
 
Varighed:
2,0 dage
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.

Er du som medarbejder omfattet af en overenskomst/kompetencefond?

Hvis du som medarbejder er omfattet af en overenskomst/kompetencefond har du ret til selv at vælge en uddannelse, som styrker dine beskæftigelsesmuligheder. 
 
Du kan få tilskud fra kompetenceudviklingsfonden til hel eller delvis dækning af dit løntab samt til dine udgifter til kursusgebyr, transport mv.
 
Det er din overenskomst som afgør, om det er dig eller din virksomhed, der skal søge om tilskud fra den relevante fond.
 
Gælder kun kompetencefondene på det private område.

Læs mere om kompetencefondene her